บริษัท ภูฟ้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
- งานหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้เมนไฟฟ้าภายในอาคาร
- งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- งานระบบดับเพลิงภายในอาคาร
- งานระบบสุขาภิบาล และประปาภายในอาคาร
- งานระบบบำบัดน้ำเสีย
- งานทาสีอาคารสูง โดยวิธีโรยตัว
- งานตรวจสอบอาคาร โรงแรม โรงงาน สถานบริการและอาคารสูง
- งานเซ็นรับรองระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน โดยวิศวกรระดับสามัญ
บริษัท ภูฟ้า อินสเปคชั่น จำกัด
- งานตรวจสอบสภาพอาคารสูง
- งานตรวจสอบสภาพอาคารของโรงแรม
- งานตรวจสอบสภาพอาคารของคอนโดมิเนียม
- งานตรวจสอบสภาพอาคารของที่พักอาศัยรวม
- งานตรวจสอบสภาพอาคารของโรงงาน
- งานตรวจสอบสภาพอาคารของสถานบริการต่างๆ
บริษัท ภูฟ้า เพาเวอร์ คลีน จำกัด
- น้ำยาทำความสะอาด อาทิเช่น น้ำยาดันฝุ่น น้ำยาดับกลิ่น-ฆ่าเชื้อ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยากันสนิม
- น้ำยาทำความสะอาดเสื้อผ้า เช่น น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักคราบเลือด ผ้าสี น้ำยาซักผ้าขาว น้ำยาเคลือบเงาพื้น ผงซักฟอกอุตสาหกรรม ฯลฯ