บริษัท ภูฟ้า อินสเปคชั่น จำกัด

งานตรวจสอบสภาพอาคาร

บริษัท ภูฟ้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า สัญญาณ และอื่นๆ

บริษัท ภูฟ้า เพาเวอร์ คลีน จำกัด

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

รับสมัครงาน

ภูฟ้ากรุ๊ป

บริษัท ภูฟ้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เดิมทีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเล็ก ๆ ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฟ้าพานิชย์ ให้บริการจำหน่าย ติดตั้ง และซ่อมบำรุงเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ งานหม้อแปลงไฟฟ้า งานตู้เมนไฟฟ้า งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานระบบดับเพลิง งานระบบสุขาภิบาล งานระบบประปา และงานระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในบ้านพักอาศัย สำนักงาน บาร์ ไนต์คลับ ร้านอาหาร อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน และอาคารสูงต่าง ๆ

ต่อมาในปี 2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฟ้าพานิชย์ ได้เพิ่มการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารของสถานบริการ ป้าย โรงแรม โรงงาน และอาคารสูงทุกประเภท งานเซ็นรับรองระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานโดยวิศวกรระดับสามัญและงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ รวมถึงงานทาสีอาคารสูง

ปี 2553 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฟ้าพานิชย์ ได้กลายมาเป็นบริษัท ภูฟ้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท ภูฟ้า อินสเปคชั่น จำกัด และ บริษัท ภูฟ้า เพาเวอร์ คลีน จำกัด ทั้งหมดนี้เป็นที่รู้จักทั่วไปในนาม “ภูฟ้ากรุ๊ป”